Vi sinh xử lý nước thải

Là các dòng vi sinh được phân lập đặc biệt trong xử lý nước thải từng ngành riêng biệt. Là giải pháp tối ưu cho xử lý nước thải công nghiệp, xử lý nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải nhiễm Ammonia & Nitơ.

Các sản phẩm Vi sinh xử lý nước thải

Vi sinh xử lý nước thải tinh bột mì
Vi sinh xử lý nước thải tinh bột mì chuyên xử lý các thành phần chất hữu cơ, chất lơ lửng,hàm lượng nito, photpho, amonia cao giúp cải thiện nguồn nước một cách hiệu quả nhất. Enviclean tự tin mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng nhất thị trường.....
EnviCleanTM Amo - Vi sinh xử lý Ammonia và Nitơ trong nước thải
Vi sinh EnviCleanTM Amo tăng cường hiệu quả xử lý sinh học, hoạt tính tối ưu và thúc đẩy enzyme, hệ vi sinh vật tự nhiên dễ thích nghi, ổn định và an toàn.
EnviCleanTM 905 - Vi sinh xử lý nước thải chế biến thủy sản, thực phẩm
Vi sinh EnviCleanTM 905 Vi sinh xử lý nước thải chế biến thủy sản, thực phẩm nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý sinh học, hoạt tính tối ưu và thúc đẩy enzyme, hệ si sinh vật tự nhiên dễ thích nghi, ổn định, an toàn.
EnviCleanTM 904 - Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp
Vi sinh EnviCleanTM 904 nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý sinh học, hoạt tính tối ưu và thúc đẩy enzyme, hệ si sinh vật tự nhiên dễ thích nghi , ổn định, an toàn. Được phân lập đặc biệt để xử lý nước thải công nghiệp.
EnviCleanTM 900 - Vi sinh xử lý bể kỵ khí, hầm tự hoại
Vi sinh EnviCleanTM 900 nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý sinh học, hoạt tính tối ưu và thúc đẩy enzyme, hệ si sinh vật tự nhiên dễ thích nghi, ổn định, an toàn. Được phân lập đặc biệt để xử lý nước thải trong điều kiện kỵ khí.
Coppyright © 2017 by An Binh Company - Allrights Reserved.