Vi sinh xử lý nước ao nuôi

Chế phẩm vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản chất lượng, hiệu quả cao. Giúp cải thiện môi trường trong ao nuôi. Loại bỏ các chất độc hại, các chất hữu cơ ở dáy ao nuôi

Các sản phẩm Vi sinh xử lý nước ao nuôi

EnvicleanTM AB - Vi sinh xử lý rong, rêu, tảo, khí độc, phân hủy cặn đáy ao
Enviclean AB- Vi sinh xử lý rong, rêu, tảo, NO2, H2S, NH3 trong các ao nuôi thủy sản, tôm, cá các loại cho các hộ kinh doanh, giá rẻ, tiết kiệm chi phí, hiệu quả cao, tăng khả năng phát triển của thủy sản.
Coppyright © 2017 by An Binh Company - Allrights Reserved.