Vi sinh xử lý nước ao nuôi

Chế phẩm vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản chất lượng, hiệu quả cao. Giúp cải thiện môi trường trong ao nuôi. Loại bỏ các chất độc hại, các chất hữu cơ ở dáy ao nuôi

Các sản phẩm Vi sinh xử lý nước ao nuôi

EnvicleanTM Aqua Pond - Vi sinh xử lý đáy ao nuôi thủy sản
Enviclean Aqua Pond - Vi sinh xử lý đáy ao nuôi thủy sản, xử lý nước thải trong ao, tạo môi trường phát triển thuận lợi cho thủy sản. Giải quyết các chất thải hữu cơ, xác chết thủy sản nhanh chóng, tiết kiệm
EnvicleanTM Amo Pond - Vi sinh xử lý rong, rêu, tảo, khí độc, phân hủy cặn đáy ao
Enviclean Amo Pond - Vi sinh xử lý rong, rêu, tảo, Amonia, Nito trong các ao nuôi thủy sản, tôm, cá các loại cho các hộ kinh doanh, giá rẻ, tiết kiệm chi phí, hiệu quả cao, tăng khả năng phát triển của thủy sản.
Coppyright © 2017 by An Binh Company - Allrights Reserved.