Vi sinh xử lý mùi

Là công thức độc quyền tập hợp các chủng vi sinh được chọn lọc đặc biệt nên dòng sản phẩm EnviCleanTM 1AC là sự lựa chọn tối ưu trong xử lý mùi từ rác thải, nước thải, bùn,...

Chế phẩm vi sinh chuyên khử mùi hôi các loại nước thải, rác thải tập trung, 

Các sản phẩm Vi sinh xử lý mùi

EnviCleanTM 1AC
Sản phẩm Vi sinh EnviCleanTM 1AC sẽ thúc đẩy khả năng phân hủy sinh học.Tạo hiệu quả xử lý mùi tối ưu, hệ vi sinh vật tự nhiên dễ thích nghi, ổn định, an toàn và hoàn toàn không độc hại cho con người.
EnviCleanTM 1AC - Vi sinh xử lý và kiểm soát mùi hôi
Vi sinh EnviCleanTM 1AC thúc đẩy khả năng phân hủy sinh học, hiệu quả xử lý mùi tối ưu, hệ vi sinh vật tự nhiên dễ thích nghi, ổn định, an toàn, không độc.
Coppyright © 2017 by An Binh Company - Allrights Reserved.