Vi sinh xử lý hầm tự hoại

Enviclean chuyên cung cấp sản phẩm vi sinh xử lý hầm tự hoại , bể phốt , hầm cầu . Với chế phẩm sinh học Enviclean ST , giải quyết chất thải sinh hoạt nhanh chóng, an toàn môi trường , hiệu quả, giá rẻ. 

Các sản phẩm Vi sinh xử lý hầm tự hoại

Enviclean ST - Phân Hủy Hầm Tự Hoại Nhanh Chóng
Enviclean ST chuyên xử lý các bể phốt, hầm tự hoạt. Đạt hiệu quả cao, an toàn vệ sinh môi trường. Là sản phẩm sinh học, xử lý nước thải cho các gia đình, doanh nghiệp, cung cấp giá rẻ trên toàn quốc
Coppyright © 2017 by An Binh Company - Allrights Reserved.